Verdipapirfondet Fram Kombinasjon

Verdipapirfondet FRAM Kombinasjon er et kombinasjonsfond som plasserer andelseiernes midler i verdipapirer verden over. Målsettingen er å slå referanseindeksen.