Styret i FRAM Fondene AS

Styret i FRAM Fondene AS har medlemmer som er valgt av både våre kunder(andelseierne) i fondene gjennom valgmøte som avholdes årlig og aksjonærene. Styret fører tilsyn med den daglige ledelse og skal påse at selskapet og fondene drives i overensstemmelse med gjeldende lover og forskrifter.


Pål Berg

Styrets leder (andelseiervalgt)
Juridisk eksamen i 1976. Advokat siden 1980. Møterett for Høyesterett. Tidligere styreleder i Odin Forvaltning. Nestleder i Oljeskattenemda.

Børre Hermansen

Styremedlem (andelseiervalgt)
Ingeniør, bedriftsøkonom og utdannet takstmann. Har over de siste 15 årene hatt en rekke styreverv i et bredt spekter av selskaper og deltatt i strategiske omstillingsprosesser, også kjøp og salg av virksomheter.

Frode Ludvigsen

Styremedlem
Statsautorisert Revisor, 25 års erfaring. Partner BDO. Tidligere rådgiver hos Finanstilsynet og for revisorforeningen. Foreleser både for BI og Den Norske Revisorforening i de siste 15 år.

Birger Svensson

Styremedlem
Juridisk embetseksamen 1967. Advokat siden 1969. Bevilling som Høyesterettsadvokat 1976. Innehar betydelig erfaring fra styrearbeid over de siste 40 år.

Frode Tobiasson

Styremedlem
Siviløkonom i 1973. Siden drevet egen virksomhet innen verdipapirhandel og telekommunikasjon. Tidligere styremedlem i Odin Forvaltning. En av gründerne bak FRAM Fondene.

Karsten Houm

Styremedlem
Kjemiingenør 1969. Tidligere direktør i Phillips Norge/Nederland. Erfaring fra styreverv i selskaper som Arcus ASA, Veidekke ASA, Elkem ASA , Jøtul ASA, Colorline ASA, Criticare Systems Inc (USA) og Star Maling og Lakk.