Verdibasert forvaltning av din formue

FRAM Fondene har et av Norges mest spesialiserte miljøer innenfor kapitalforvaltning. Vi bestyrer to fond, et aksjefond – FRAM Global og et kombinasjonsfond FRAM Kombinasjon.


Fond utgjør basisen for de fleste typer sparing og investering i Norge, herunder arbeidsgiverbetalt pensjon, privat pensjon og vanlig sparing i fond. I FRAM er vi av den oppfatning at verdipapirfond er den mest tjenelige formen for kollektiv forvaltning av verdipapirer. Gjennom investeringer i verdipapirfondsandeler oppnår man en meget god risikospredning og en profesjonell forvaltning av sine verdier.

Våre verdipapirfond har begge et åpent globalt mandat forvaltes av Ole Ørjan Hilden. FRAM Fondene AS innehar konsesjon fra Finanstilsynet til å yte tjenestene fondsforvaltning.

Guard against the prestige of great names; see that your judgments are your own; and do not shrink from disagreement; no trusting without testing.

Lord Acton

Våre kjerneområder

  • Fond og sparing generelt
  • Innskuddspensjon (OTP)
  • IPA, Unit Link
  • Privat pensjonssparing
  • Fripoliser og pensjonskapitalbevis

Dokumenter