Categories
Fond

Velg fond som en proff

Å velge ut ett eller flere fond man skal spare i er ikke lett. Hos de fleste faller valget på det som bankens rådgiver anbefaler eller man velger seg ut et par fond som har hatt god avkastning det siste året.

Å velge ut ett eller flere fond man skal spare i er ikke lett. Hos de fleste faller valget på det som bankens rådgiver anbefaler eller man velger seg ut et par fond som har hatt god avkastning det siste året.

De store bankene som forvalter pengene til formuende personer har analytikere som nøye dissekerer fond før de blir tilbudt deres kunder. De ser på langt mer enn historisk avkastning.

I siste nummer av bransjebladet Expert Investor Europe er det et interessant intervju med senioranalytiker Rishma Moennasing i Rabobank som er ansvarlig for utvelgelse av fond. Rabobank har minsket kraftig antall fond de tilbyr til sine kunder. Siden hun begynte i jobben i 2008 har antallet gått ned fra 200 til 120.

Først sjekkes fondene opp mot en serie av standardkriterier for etisk investering. Når denne jobben er gjort ser hun på de andre kvalitetene ved fondet og forvalteren. Det hun jakter etter er forvaltere som tilbyr et tydelig alternativ til indeksforvaltning. Det må være en investeringsstrategi som er vanskelig å kopiere passivt.

Dyre fond som er ligger for tett opp til sin benchmark vil bli ekskludert. Da mener hun at Rabobank sine kunder kan heller kjøpe indeksfond enn aktivt forvaltede fond som følger indeksen slavisk.

I tillegg til å være villig til å avvike fra sammenligningsindeksen må forvalteren kunne vise noe som er vanskeligere å kvantifisere, nemlig lidenskap. Det er derfor Moennasing alltid møter forvalterne. Som hun sier selv: «Noen ganger møter jeg gode forvaltere med interessante meninger om markedet. De er alltid opptatt med å lese eller diskutere investeringer. Lidenskap er noe du ser på kroppsspråket deres. Dette er grunnen til at jeg alltid har ansikt-til-ansikt-møter med dem før vi begynner å investere.» Til slutt har hun samtaler med fondets analytikere og ikke minst risikoteamet. Det er veldig viktig for Moennasing at forvalteren er klar over hvilken risiko han tar.

Hun er ikke alene om å bruke disse kriteriene. I en undersøkelse blant 150 fondsutvelgere i Europa gjort av Cerulli, ble det oppgitt at de tre viktigste kriteriene for å velge et fond var investeringsfilosofi, transparens og risikokontroll. Dette foran avkastning, honorar og markedsføringstøtte. I tillegg rangerte respondentene «dårlig avkastning» på fjerde plass som den viktigste grunnen til å eliminere et fond fra listen, etter forvalteravgang, ikke tilstrekkelig kontakt med forvalter og for dårlige risikohåndtering.

Moennasing sier at hun kan ofte tolerere dårlig avkastning så lenge forvalteren er tro mot sin filosofi. Hun møter forvalterne mange ganger i året. Så lenge de kan forklare hvorfor fondet leverer dårligere enn benchmark er det ikke sikkert at hun sletter fondet fra Rabobank sin liste. Men hun legger til at hvis fondet leverer dårlig avkastning over lengre tid og dette er fordi forvalteren har gjort tydelige feil så må hun se nøyere på om dette er et fond de skal beholde.

I kjølvannet av det fremtidige nederlandske forbudet mot kick-backs i finansiell tjenester, spår hun en dårlig fremtid for såkalte «Benchmark-huggers». Disse vil måtte redusere honorarene sine eller reevaluere filosofien sin å bli mer aktive.

Hun avslutter med å si at det er viktig å ha en kritisk tilnærming til fondsforvaltere fordi de tilbyr mange fond. Hvis de ser en ny trend vil alle sammen tilby et fond som drar nytte av denne trenden. Derfor er det bra at det finnes analytikere som kan se nøye på fondene og hvilke prosesser som ligger i bunnen, hvem forvalterene er og om de tilbyr kvalitet og gjør jobben sin.

Nå er nok FRAM Global foreløpig et alt for lite fond for å kunne bli vurdert av Moennasing, men det er interessant at hun og hennes kolleger vektlegger nemlig mest det vi trekker fram med vår forvaltning, nemlig investeringsfilosofi og lidenskap for verdipapirforvaltning. FRAM Fondene har en klar investeringsfilosofi som går ut på å være kontrær, langsiktig og verdibasert.