Categories
Fond

No easy money

FRAM Global hadde i 2. kvartal en nedgang på 0,34%.

FRAM Global hadde i 2. kvartal en nedgang på 0,34%. Fondets referanseindeks MSCI World NR hadde en oppgang på 5,4%. MSCI Vekstmarkedsindeksen hadde en nedgang på 3,8%. Det er verd å merke seg at fondet gjorde det bedre enn vekstmarkedsindeksen i kvartalet. Vi har nå mesteparten av porteføljen eksponert mot vekstmarkedene. Det er her vi finner størst verdi og gode fremtidsutsikter.

Globale vekstmarkeder har siden 2011 gitt betydelig lavere avkastning enn det amerikanske aksjemarkedet. Dette har primært årsak i at markedene har vært likviditetsdrevet, noe som har resultert i lite fokus på selskapsspesifikke forhold. Utviklingen reflekterer etter vår oppfatning ikke de underliggende faktiske forhold. Faktum er at 90% av veksten i inntjeningen til globale selskaper forventes å komme fra selskaper i vekstmarkedene. Den svake utviklingen i forhold til vestlige markeder kan, som vi opplevde fra 2008-2011, senere gi en kraftig rekyl tilbake. Vekstmarkedene vil da presterere langt bedre, men vi må være forberedt på at nåværende investeringsklima kan vedvare en stund til.

FRAM Fondenes investeringsfilosofi fokuserer på den langsiktige økonomiske utviklingen og selskapsspesifikke fundamentale forhold. Det er ikke til å komme bort fra at den siste tids markedsmessige forhold har vært utfordrende for vår investeringsstil. Porteføljen i FRAM Global prises i øyeblikket til 8,5 ganger årlig inntjening og til 1,1 ganger bokførte verdier. Det er en svært rimelig prising på en bredt sammensatt global aksjeportefølje med gode fremtidsutsikter.Når aktiviteten etter hvert normaliserer seg, vil det være et investeringsklima som passer vår langsiktige verdibaserte stil bedre. Det vil synliggjøre verdiene i våre investeringer.

Etter at en slik periode vi nå går igjennom er overstått, vil tiden igjen komme for høste. FRAM til da kreves det tålmodighet og disiplin.