Categories
Fond

8 Feil folk gjør når de investerer i fond

Det kan være lett å tråkke feil når man skal investere i fond. Her er de 8 vanligste feilene vi ser folk ofte gjør.

1. Jakter avkastning

Dette er den vanligste feilen folk gjør når de investerer i fond. De ser på den historiske kortsiktige avkastningen og tenker ikke på at de har en lang framtidig horisont de skal spare mot. Forrige års rakett kan fort bli dette års anker. Avkastning er viktig. Det er dette som gjelder til syvende og sist. Men som regel har man et langt tidsperspektiv på sparingen sin. Hvilke faktorer avgjør om fondet skal gi en god langsiktig avkastning som står til risikoen? Ikke minst kommer fondet til å fortsatt eksistere om 10 år? 20 år? Dessverre er det slik at det blir startet opp mange fond med forskjellige investeringsstrategier som går godt en periode for deretter bli lagt ned når de ikke slår indeksen lengre.

Faktorer man må vurdere er slike som: investeringsstrategi, kontinuitet i forvalterteamet, uavhengigehet når fondet investerer i andre fond og kostnader.

2. Slenger seg på den siste trenden

Etter at IT-boblen sparkk og bunnen falt ut av subprime-markedet i USA skulle man tro at folk hadde fått aversjon mot å investere i den siste hotte trenden. Ved å investere i et sektorfond som har gått som en kule i det siste er man ofte med på den neste boblen. Å kjøpe et sektorfond handler mye om timing av markedet. Dette er noe som folk flest ikke mestrer, og de feiler gang på gang. Dette fører oss til feil nummer 3.

3. Kjøper dyrt og selger billig

Det enkleste er ofte å se på historisk avkastning, men man må se langt nok bakover. Mange velger et fond som har gått mye i det siste. Hvis fondet faller dramatisk selger de seg ut på bunn. Etter store korrigeringer i markedet hvor fond er billig sparer folk heller i banken. De venter til fondene har hatt god avkastning før de kjøper igjen. På denne måten går de glipp av mye avkastning.

Sparer du jevnlig vil du få kjøpt mange andeler når fondet er billig. På den måten vil du øke avkastningen din.

Plasserer du ett stort beløp bør du ha gjort opp en mening på forhånd om hvor stort fall du aksepterer og hvor lang tisdhorisont du har.

Har du gjort jobben din på forhånd og har plukket ut ett eller flere fond som er solide er det ingen grunn til å selge når markedet er lavt. Det anbefales dog å rebalansere investeringene sine jevnlig.

4. Kjenner ikke til den virkelige risikoen i fondet

Avkastning er lure greier. Alt handler om start og sluttpunkt. Hvor mye falt fondet sist gang det var et krakk? Kanskje grunnen til den enorme pro anno-avkastningen de siste 5 år er at fondet falt 10 % mer enn de andre i 2008. Kanskje grunnen til at fondet er øverst på inneværende års avkastning er fordi det falt enormt i desember i fjor. Hva inneholder fondet? Selv et indeksfond kan ha enorm risiko hvis porteføljen kun inneholder et lite knippe aksjer fra hovedindeksen i et land. Hvis fondet eier mye i de største selskapene vil fondet være ekstremt sårbart for svingninger i disse selskapene.

5. Starter for sent

Mange venter fånyttes på at de «ekstra» pengene skal dukke opp som de skal sette til side. Vet du hva? De pengene dukker aldri opp. Du må ofre noe i dag for å nyte fruktene av din sparing i framtiden. Se denne artikkelen på hvor mye det koster å vente med å spare til pensjonen.

6. Får ikke uavhengig råd

De fleste kjøper de fondene som banken eller til og med forsikringsselskapet deres presenterer for dem. Bankene har gjerne kampanjer på sine egne fond og anbefaler disse til sine kunder. Disse fondene er ikke ofte de beste for kunden.

Tenk igjennom din tidshorisont og risikovilje. I tillegg se på hvordan fondet investerer. Skjønner du hva de driver med? Passer deres investeringsfilosofi med måten du vil at dine penger skal forvaltes på?

7. Ingen diversifisering

Noen putter alle eggene sine i én kurv. Historien er full av folk som har tapt hele sin formue fordi deres betrodde forvalter gikk overende, eller de hadde alle pengene investert i kun ett aksjeselskap da selskapet gikk konkurs. Hvis summen du investerer begynner å bli mye penger for deg, spre investeringene dine rundt hos flere.

8. Ser ikke på kostnadene

Noen oppgir avkastning etter forvaltingshonorar, andre før. Dette kan gi store utslag. Andre igjen har suksesshonorar ved oppgang. Dette kan være vanskelig å sammenligne med andre som bare har forvaltningshonorar.

La pris spille en faktor i ditt valg av fond. Fondet bør ikke ha høyere forvaltningshonorar enn de andre i samme kategori.
FRAM Fondene er et frittstående og uavhengig fondsforvaltningsselskap med kontor i Drammen, men investeringer i hele verden.
Vi har tro på verdibasert forvaltning. Vi tør å være kontrære. Vi investerer alltid langsiktig.